KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej bezpośredni dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, co polega w szczególności na:

 • prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
 • udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i
 • młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Pomoc jest udzielana w formie:

 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
 • terapii rodziny;
 • grup wsparcia;
 • prowadzenia mediacji;
 • interwencji kryzysowej;
 • warsztatów;
 • porad i konsultacji;
 • wykładów i prelekcji;
 • działalności informacyjno-szkoleniowej.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Teren działania Poradni

Poradnia obejmuje swoim działaniem teren określony przez m.st. Warszawa:

od strony północnej;

granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Mokotów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Mokotów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Mokotów;

od strony wschodniej:

granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Wilanów do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Wilanów i Dzielnicy Mokotów do ul. F. Płaskowickiej;

od strony południowej:

osią ul. F. Płaskowickiej od granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynowa z Dzielnicą Wilanów do ul. rtm. W. Pileckiego od ul. F. Płaskowickiej do Puławskiej, osią ul. Poleczki, od ul. Puławskiej do ul. Wyczółki, osią ul. Wyczółki od ul. Poleczki do granicy administracyjnej Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Włochy;

od strony zachodniej;

granicą administracyjną Dzielnicy Ursynów z Dzielnicą Włochy do ul. Wyczółki, do styku granic administracyjnych Dzielnicy Ursynów, Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Mokotów.

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 w Warszawie
data: 26-06-2015
wytworzył: Aneta Chojecka
data: 26-06-2015
data: 26-06-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 641